Umeće preživljavanja

Nije teško zapaziti da dobro poznata i opšteprihvaćena parola ’’Ono što te ne ubije, to te ojača’’ ima vrlo problematičnu validnost. Iako bi se mnogi sa njom deklarativno složili,u praksi ona često dobija nešto izmenjeni oblik, pa često zvuči kao ’’Ono što me ne ubije, to me osakati’’ ili ’’Ono što me ne ubije, ubijem ja njega’’ i slično. Već sa prvim osvrtom na to kako se ljudi nose sa stresom i kako prolaze kroz razne živone krze, postaje jasno da se mnogi načini borbe i putevi rasterećenja od problema ne mogu baš okarakterisati kao rast i napredak. Neki se povlače u sebe, drugi eksplodiraju.

Pročitajte više “Umeće preživljavanja”

Psihoterapija parova

Romantična predstava o ljubavi

Bliskost, posvećenost i sklad u partnerskim odnosima, suprotno idealističkim shvatanjima, nikad nije bilo lako dostići. Romantična predstava o ljubavi, kojoj su ljudi često skloni, stvara velika očekivanja od idealnog odnosa sa ’’onom pravom’’ osobom zanemarujući nesavršenost i pogrešivost svakoga od nas. Suočavanje sa stvarnim poretkom stvari je često dramatičnije kod onih koji mu se više opiru. Iako su početna zanesenost, obožavanje i odsustvo problema karakteristični za većinu partnerskih odnosa koji su u začetku, takva slika ne opstaje večno. Drugim rečima, romantičnu predstavu o ljubavi i vezama kad tad pregazi par prljavih čarapa ostavljen van korpe za veš. Pročitajte više “Psihoterapija parova”

Kako se uspešno svađati sa partnerom

Već sa prvim konfliktima i nesuglasicama u vezi, sve romantične predstave o ljubavi se stavljaju na neizbežan test realnosti koji najčešće ne polože. Dokazi da smo pogrešivi, da partner nije savršen ili da naš odnos nije idealan vremenom se akumuliraju i traže da se njima pozabavimo na konstruktivan način. Konflikti, sami po sebi, nisu znak da veza nije dobra, ali načini na koji se svađamo može da nam kaže mnogo o tome koliko je taj odnos zdrav i funkcionalan. Pročitajte više “Kako se uspešno svađati sa partnerom”

Polazak deteta u školu

Često se kaže da je polazak u školu jedna od najznačajnijih prekretnica u životu deteta. Ova rečenica mnogima deluje koliko istinito, toliko i zastrašujuće. A šta je u tome, zapravo, ’’zastrašujuće’’ i značajno? Dete je, uglavnom, relativno nesvesno toga šta će se tačno promeniti od sledećeg 1. septembra. Roditelji, sa druge strane, imaju odgovornost za pripremu deteta, usklađivanje porodične dinamike, pripremu dokumenata i prolazak kroz proceduru upisa što, neretko, stvara tenziju koja nekada može da preraste i u veliku zabrinutost. Pročitajte više “Polazak deteta u školu”

Višestruki odnosi i granice u psihoterapiji

Samo jednim osvrtom na svoj svakodnevni život možemo zapaziti mnoštvo situacija u kojima se pred nas stavlja manje ili više teška odluka o tome kako da se postavimo u odnosu prema drugima. Teškoće nastaju onda kad treba pomiriti ili se opredeliti između dve ili više socijalnih uloga u kojima se nalazimo. Jedna od uvek aktuelnih dilema je da li treba mešati posao i privatan život. Pročitajte više “Višestruki odnosi i granice u psihoterapiji”

Pasivna agresivnost

Agresivnost nije uvek tako burna i dramatična pojava kao što bismo to u prvi mah mogli očekivati. Eksplozivne i nagle reakcije privlače pažnju drugih, izazivaju napetost, strah, bojazan da sukob ne eskalira i proširi se, pogotovo kada situacija preti da fizički ugrozi sigurnost prisutnih. Eksplicitnoj fizičkoj agresivnosti usmerenoj ka drugima se poklanja daleko veća pažnja nego ostalim oblicima agresivnog ponašanja upravo zbog toga što su njene posledice toliko neposredne i očigledne. Pasivna agresivnost je, sa druge strane, implicitna, prikrivena, često zamaskirana drugim osobinama, ali upravo iz tih razloga ume da bude i mnogo destruktivnija kako po druge, tako i po osobu koja je ispoljava. Pročitajte više “Pasivna agresivnost”

Večito suočavanje sa životnim nedaćama

S vi znamo koliko nas neke životne okolnosti mogu izbaciti iz ravnoteže. Svako od nas, bez sumnje, može da navede više od jedne životne situacije koja mu je, barem na kratko, značajno poremetila svakodnevicu. Kada govorimo o psihološkoj pomoći, najčešće se fokusiramo na one metode koje osobi mogu pomoći da na uspešan način izađe na kraj sa svojim disfunkcijalnim ponašanjem i osećanjima koja se javljaju usled različitih problema življenja. Pročitajte više “Večito suočavanje sa životnim nedaćama”

Pogled iz drugog ugla

Koliko god odlučni i samostalni bili, ne možemo da zanemarimo činjenicu da su drugi ljudi, a pogotovo oni nama važni, uvek deo našeg pogleda na svet. Da bismo postali autonomne integrisane ličnosti, neminovno prolazimo kroz različite forme uticaja drugih, prema kojima se pozicioniramo na različite načine. Neke uticaje svesno prihvatmo, neki nas nesvesno oblikuju; neke doživljavamo kao vrlo strane ili represivne, a neke kao razvojno unapređujuće. Pročitajte više “Pogled iz drugog ugla”