Psihoterapija

Šta je psihoterapija?

Psihoterapija kroz razgovor i savetovanje pomaže da život sagledate iz drugog ugla i uči Vas da na konstruktivan način prevaziđete poteškoće. Psihoterapija se često opisuje i kao terapija razgovorom. U psihoterapiji se obično ne koriste lekovi i prevashodno je akcenat na razgovoru sa osobom koja pati od određenih poteškoća. Svi mi se ponekad suočavamo sa teškim trenutcima i stresnim situacijama. Započinjanje ili gubitak posla, poteškoće u vezi, odnosima sa ljudima, preseljenje i započinjanje života u novom okruženju, gubitak drage osobe, početak studija, poteškoće u porodici itd. mogu predstavljati posebno izazovne trenutke u životu. U ovakvim situacijama važno je potražiti pomoć stručnjaka i ne zadržavati sve u sebi jer to može prouzrokovati dodatne probleme kako psihičke tako i somatske.

“Postoje razni načini da ojačate, ponekad je razgovor najbolji način.”
– Andre Agassi, Teniser

Kada je preporučena psihoterapija?

Psihoterapija je generalno preporučljiv terapijski metod kada se osoba suočava sa izazovima koji joj stvaraju poteškoće u svakodnevnom funkcionisanju i zbog kojih oseća bol i patnju. To je jedan od najefikasnijih vidova terapije. Brojna istraživanja pokazuju da ljudi koji su imali interakciju sa ovim oblikom terapije pokazuju znatna poboljšanja u svakodnevnom funkcionisanju. Često somatski problemi za koje ne postoji jasan uzrok u telesnoj bolesti mogu biti prouzrokovani stresom. U ovakvim slučajevima psihoterapija se pokazala kao veoma uspešan metod lečenja.

Kome se obratiti za pomoć?

Preporučljivo je da se za pomoć obratite stručnjaku pri prvim znacima poteškoća u svakodnevnom funkcionisanju. Ne preporučuje je odlaganje javljanja stručnom licu tj. terapeutu. Takođe treba imati u vidu da nije svaka osoba iz neposrednog okruženja stručna za rešavanje ove vrste problema. Najbolje je obratiti se stručnom i kvalifikovanom licu koje je po profesiji psihoterapeut. Psihoterapeuti u okviru dugogodišnje obuke prolaze kroz niz situacija sa kojima se ljudi suočavaju. Posle ovakve edukacije oni postaju stručni i kvalifikovani da pomognu osobama koje im se obrate. Porodica, prijatelji, kolege sa posla, fakulteta i razni poznanici najčešće nemaju odgovarajuća znanja kojima bi mogli da pomognu u rešavanju određenih problema.